CV

oktober 2013 t/m februari 2015 algemeen directeur a.i. van de stichting Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland te Tiel en Culemborg.

2013- heden Zelfstandig ondernemer advies en consultancy

2012- heden voormalig bestuurder (gepensioneerd)

2008-2012 lid van het College van Bestuur van het samenwerkingsbestuur stg. Swalm & Roer voor Onderwijs en Opvoeding; Roermond met 23 basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs, ong. 6500 leerlingen en 650 personeelsleden.
Portefeuilles personeel & organisatie en facilitaire zaken. Bevoegd gezag In collegiaal bestuur van en met de voorzitter van het CvB mede-eindverantwoordelijk  voor de totale onderwijsorganisatie.
2005 Diploma Master in Business Administration in Management of Education (MBA-ME).

2004-2008 Voorzitter van het College van Bestuur van het samenwerkingsbestuur stg. Christoffel voor Onderwijs en Opvoeding; Roermond. Bevoegd gezag  van en eindverantwoordelijk voor het functioneren van de totale onderwijsoeganisatie.

2001-2004 Algemeen directeur van het samenwerkingsbestuur stg. Christoffel voor Onderwijs en Opvoeding; Roermond met 8 basisscholen, ong. 2000 leerlingen en 180 personeelsleden. Door het schoolbestuur gemandateerd eindverantwoordelijk voor 8 basisscholen.

2000-2001 Directeur basisschool Roermond/de Kemp in combinatie met directieschap P&O van de bovenschoolse kerndirectie van het schoolbestuur.

Vanaf 1998 naast het directieschap van basisschool Roermond/Hoogvonderen tevens voorzitter van het directieberaad van de 8 onder het schoolbestuur ressorterende basisscholen.

Vanaf 1999 naast het directieschap tevens kerndirecteur van de bovenschoolse kerndirectie met de portefeuille personeel & organisatie.

1996-2000 Directeur basisschool Roermond/Hoogvonderen

1986-1996 Directeur basisschool Venlo

Combinatie van groepsleraar en directieverantwoordelijkheid en -taken.

1973-1986 Leraar basisonderwijs Venlo

In alle groepen van het basisonderwijs lesgegeven; regelmatig in combinatieklassen;
vanaf het directeurschap in 1986: combinatie van leraarschap (ook in combiklassen) met directieverantwoordelijkheid.

Sociaal-maatschappelijke betrokkenheid: 

dec. 2012-heden: voorzitter Stichting Bravissimo. De stichting Bravissimo is de sponsororganisatie van Showorkest Harmonie Fortissimo te Venlo. Via de website van Fortissimo < www.fortissimo-venlo.nl > is alle informatie over de sponsorstichting te vinden.

1999-nov. 2012 voorzitter Showorkest Harmonie Fortissimo

1998- heden voorzitter beheerscoöperatie Seinestraat II UA

1994-2000 Bestuurder Venloos Vocaal ensemble

1972-1989 secretaris Showorkest Harmonie Fortissimo; www.fortissimo-venlo.nl